Nakon dugih meseci pisanja, odustajanja, prekrajanja, dodavanja i brisanja, delo koje se stvarali, najverovatnije u tajnosti ili pod budnim čitalačkim okom onih u koje imate poverenja i koji navijaju za vas, zahteva svoj novi život. Život u koricama.

Normalno je da želite knjigu, prirodno je što ste zbog toga uzbuđeni i ne treba da se stidite svog nestrpljenja i treme koja vas obuzima. Verovatno osećate i strah od ocene nekog urednika i sa puno očekivanja pretražujete adrese potencijalnih izdavača za svoje delo.

Šta da radite:

SADRŽAJ

1. Dajte osobi u čiji sud imate poverenja, da pročita vaš gotov rukopis. Zamolite je da vodi kratke beleške o utiscima. Razgovarajte potom o tome.

2. Pokušajte da stupite u kontakt sa osobom koja se bavi pisanjem, izdavaštvom ili ima iskustva u knjižarstvu – zamolite je da pročita vaš tekst i kaže vam svoj utisak.

3. Ostavite gotovo delo da odleži, pa mu se vratite ponovo, čitajući ga novim okom i imajući u vidu primedbe svojih prvih čitalaca.

PAKOVANJE

  1. Proverite svoj tekst: dajte ga lektoru ili sami proverite eventualne gramatičke, pravopisne, semantičke i ine greške. Sigurno ne želite da neko uoči greške pre nego što primeti ono što ste stvorili. Potražite Kolegijum i pronaći ćete sve što vam u ovoj fazi treba na jednom mestu.
  2. Proverite format svog dokumenta: nedosledno formatiran, preformatiran ili nemarno formatiran tekst ostavlja jako loš utisak i verovatno ga niko neće pročitati. Mislite o svom rukopisu i kao o omotu tajanstvenog poklona: ako vam se dopadne ono što vidite i pre nego što počnete da čitate, onda sigurno tekst izgleda user-friendly.
  3. Ujednačite stil koji ste koristili u dokumentu: koristite dosledno srpske znake navoda, ili dosledno crte za dijaloge. Koristite isti font i samo njegove varijetete (bold, italic), brinite o znacima interpunkcije i njihovom pravilnom daktilo-korišćenju, koristite srpske dijaktrike: šđžć, umesto s, dj, z, c ili nedajbože ss, sh, cc, ch…

DISTRIBUCIJA

  1. Saznajte sve o izdavačkoj kući koju želite da kontaktirate: da li objavljuje dela domaćih autora, ko su njeni autori, koje su biblioteke ili edicije, ko su urednici, recenzenti…
  2. Ako ocenite da bi vaše delo lako moglo da se nađe u izdavačkom profilu odabranog izdavača, napišite kratko pismo uredniku, proverite na koju adresu možete da dostavite svoj rukopis, opišite ukratko svoje delo (žanr, broj strana…) i priložite prvo poglavlje, ili sam početak, ali ne više od 4-5 šlajfni.
  3. Ukoliko odgovor dobijete, u narednom pismu dostavite svoj ceo tekst i kratku bio-bibliografiju. Zamolite lice kojem se dostavili svoj rukopis da vam okvirno kaže kada možete da očekujete odgovor.

1 thought on “Gde i kako pronaći izdavača za prvu knjigu? (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*