Ko se jednom na mleko opeče, taj i u jogurt duva – poslovica je koju možete čuti u južnoj Srbiji. I, pametna je.

Mislim, ima utemeljenje u životu.

Pčela i cvet

U onom delu života kada smo dovoljno iskusni da znamo da treba da skupljamo sopstveno iskustvo koje će nam trebati da sledeći put budemo pametniji u odlukama.

I, može da se odnosi na iskustvo komunikacije putem mailing kampanje. Da li primaoci (pretplatnici) vaše mailing kampanje reaguju, zašto, kako, da li su pasivni, zašto, kako… da li su se odjavili, da li su preduzeli nešto što ste želeli, sve efekte svoje e-mail kampanje možete (i trebalo bi) da kontrolišete putem A/B testiranja.

Ponašanje pretplatnika na vaše mailing kampanje nije TOLIKO nepredvidivo. Ono zavisi od vas.

Mi smo to radili sa klijentom čiji je odziv na mailing kampanju bio mršav. Promenili smo mailing servis i obezbedili analizu ponašanja primalaca mailing kampanje na naše različito ponašanje.

Pazite, NAŠE različito ponašanje. Nas, koji kreiramo kampanju.

Koji smo uzrokovali NJIHOVO različito ponašanje. Njih, kojima je naš napor namenjen.

To možete (trebalo bi) da probate i vi.

Šta je A/B testiranje?

To je otkrivanje rupe na saksiji.

Korišćenje dva različita modela kampanje (A i B) na istom (ili diferenciranom) uzorku.

Šta možete da proverite A/B testiranjem?

Subject.

Koliko je efektan naslov vaše kampanje i koliko otvaranja vam obezbeđuju dva različita naslova.

Ime pošiljaoca.

Da li više otvaranja vašeg maila imate ako ime onoga ko šalje sadrži ime vaše firme ili nešto drugo.

Sadržaj kampanje.

Da li više ulaza sa mejla na željeno mesto imate jednim dugim i celim ili sa više kratkih tekstova sa opcijom “čitaj dalje”. Da li vaša stratifikaciona grupa bolje reaguje na više ilustracija ili na više informacija.

Vreme slanja.

Da li više otvaranja i čitanja imate ako je kampanja poslata u prepodnevnim ili popodnevnim časovima. U utorak ili u petak.

Koga testiramo?

One koji su želeli da primaju poštu od nas. Ljudi se veoma često olako prijave da primaju e-mail kampanje ili Newslettere, ali u međuvremenu mogu da promene mišljenje o svojim potrebama ili o nama. Zato testiramo kako mi utičemo na njih.

Postoje dva načina.

1. Slanje testa A i testa B istoj grupi primalaca u dve različite kampanje i upoređivanje rezultata.

2. Odabirom određenog, manjeg uzorka među primaocima i usmereno istovremeno slanje testa A i testa B, određivanje pobedničke opcije (više otvaranja, više klikova, manje ignorisanja, brisanja, odjavljivanja) i slanje ostatku grupe pobedničke verzije.

Pčela na cvetu

Nakon ovako proste analize kojom možete da saznate dovoljno i samim prebrajavanjem čitanja, ulaza na sajt i kretanja po sajtu, učinićete da više ne morate da duvate u jogurt prilikom sledeće kampanje, a da za prosutim mlekom ne vredi plakati – najbolje znate i sami. ;-)