Radeći usluge lekture i korekture na budućem samizdat romanu jednu mlade i nadasve informatički neiskusne spisateljice, susreli smo se sa, na pravi pogled, nevidljivim, ali oooooogromnim problemom.

Osim činjenice da na preko 350 stranica rukopisa, spisateljica nije koristila srpske dijaktrike “š”, “č”, “ć”, “ž”… i da postoji na milione s, c i z-ova, što smo na jedvite jade rešili, u procesu preloma rukopisa u knjigu međutim, putem programa InDesign, sreli smo se sa još jednim problemom: ručnim formatiranjem teksta.

Ne! Ne! Ne! I sto puta NE! Nemojte to da radite!

Kompjuter je divna sprava, Word ili OO nisu ni najmanje primitivni kao što je to bila mašina za kucanje i u prilici ste da zaista formatirate tekst kako god hoćete (iako je to bezvredno sa stanovišta procesa preloma u knjigu), što ćemo mi ukloniti jednim potezom miša. ;-). Formatiranje se, naime, radi pozivanjem određenih funkcija i tada ono ima smisla i upotrebnu vrednost.

Ako to što ste vi i mali Đokica zamislili – radite ručno, mi smo svi opštili s ježom i čvorkom na onaj način koji nije prijatan.

Ne smejte se! Naše iskustvo kaže da ovaj savet nije višak, jer se još uvek u praksi uveravamo da postoji ovakvo shvatanje programa za doradu teksta: tipka ENTER služi za pravljenje novog reda, a tipka SPACE, ona najveća, duguljasta, koja se nalazi ispod tipki V, B, N i M, koristi se za pravljenje razmaka između reči.

I to je to.

Tipku SPACE nemojte koristiti u sledećim slučajevima:

  • kada pravite novi red
  • kada želite da uvučete nov pasus
  • kada treba da centrirate neki tekst
  • i, uopšte nikada, osim za pravljenje razmaka između reči.

Šta još treba da izbegavate?

Ručno numerisanje strana (sic!), pa još i poravnavanje u levi blok parnih i u desni neparnih brojeva i to putem dovoljno dugog držanja prsta na tipki SPACE, i-zbe-ga-vaj-te. Vaj! Samo će poskupeti proces obrade vašeg teksta, produžiti vreme obrade i istanjiti svima živce.

Sve radnje koje činite da bi vaš Word dokument ličio na knjigu: formatiranje same stranice, ručno pravljenje naslova, podnaslova, ručno formatiranje i ispisivanje poglavlja (Oh, tempora, Oh, Barnes & Noble!), dopisivanje footnota (Oh, Cinema!) ne činite, ako boga znate!

Vaš tekst treba da sadrži samo reči, bilo kakve reči koje se nižu jedna za drugom, sa znacima interpunkcije koji naležu na poslednje slovo reči a ne posle razmaka, a sve ostalo prepustite nama, napravićemo vam knjigu.